ATAPS sistēmas pamācību VIDEO ieraksti

Video angļu valodā (aktuālā sistēmas versija IV)

Video latviešu valodā (iepriekšējā sistēmas versija III)

Video saturs ir aktuāls. Vizuāli sistēma ir mazliet izmainījusies - gājusi līdzi laikam. Lielākā daļa funkcionalitātes arī aktuālajā sistēmas versijā darbojas līdzīgi kā zemāk pieejamajos latviešu valodā filmētajos video materiālos.