Customers - regional waste management companies in Latvia

SIA „ĶILUPE”

SIA ĶILUPE - Ogre district
 

BNKS

 

Bauska Municipality Utilities - Bauska district

SIA „ALAAS”

Rezekne district
 

SIA " ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA"

Daugavpils district
 

SPAAO

Jekabpils district
 

Olaines ūdens un siltums

Olaine district

JNKU

Jelgava district

Garkalnes komunālserviss

Garkalne district
 

Aluksne district

 

Livani district

Tukuma district