Kliendid-piirkondlikud jäätmekäitluse ettevõtted Lätis

SIA „ALAAS”

Rēzekne vald

 

SIA " ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA"

Daugavpils vald

 

SPAAO

Jēkabpils vald

 

Olaines ūdens un siltums

Olaine vald

 

JNKU

Jelgava vald

Garkalnes komunālserviss

Garkalne vald

 

Alūksne vald

 

Līvāni vald

Tukums vald