Klienti - reģionālie atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi Latvijā

SIA „ĶILUPE”

SIA ĶILUPE - Ogres novads
 

BNKS

 

Bauskas Novada komunālserviss - Bauskas novads

SIA „ALAAS”

Rēzeknes novads

 

SIA " ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS DIENVIDLATGALES STARPPAŠVALDĪBU ORGANIZĀCIJA"

Daugavpils novads

 

SPAAO

Jēkabpils novads

 

Olaines ūdens un siltums

Olaines novads

 

JNKU

Jelgavas novads 

Garkalnes komunālserviss

Garkalnes novads

 

Alūksnes novads

 

Līvānu novads

Tukuma novads