ATAPS-süsteemi võimalused ja funktsioonid

Laiade otsinguvõimalustega kliendiandmebaas

 • ATAPSi lepingudKogu klienditeave on alati hõlpsasti kättesaadav ja juurdepääsetav, võimaldades teil viivitamatult reageerida klientide päringutele ja lahendada probleemseid olukordi (nt lepingu üksikasjad, võlad, prügiveo graafik, asukoht jne).
 • Kliendipäringute töötlemine, mis võimaldab igal ettevõtte spetsialistil fikseerida klientide soovid ning neid ükshaaval lahendada, pakkudes kliendi kohta igal hetkel kogu vajalikku teavet. Näiteks saab jäätmeveoteenuse taotluse telefoni teel vastu võtta ning selle kohe järgmise päeva jäätmeveomarsruuti lisada jne.
 • Automaatne lepingute loomine ja printimine (süsteem pakub erinevaid kohandatavaid lepinguvorme, nt füüsilisele isikule, juriidilisele isikule, majahaldurile jne).
 • Teenuste osutamise kalender koos võimalusega pakkuda kliendile kohandatud graafikut erineva regulaarsusega ka vastavalt hooajale, näiteks:
  • iga kuu, iga nädal, iga päev;
  • iga kuu teisel kolmapäeval;
  • iga teine nädal, iga kolmas nädal jne;
  • mais, juunis, juulis – iga kolmas nädal kolmapäeviti; detsembris, jaanuaris, veebruaris teisipäeviti – iga teine nädal teisipäeviti;
  • ja muud
 • Paindlikud maksegraafiku valikud:
  • ettemaks/järelmaks;
  • erinevad makseperioodid: kuu, kvartal, poolaasta, aasta.
 • Mitmesugused klienditeeninduse võimalused kohandatud süsteemifunktsioonidega:
  • füüsilised isikud;
  • juriidilised isikud;
  • majahaldurid;
  • ühiskasutatavad prügilad (üks jäätmeala, mis kuulub mitmele füüsilisele ja/või juriidilisele isikule);
  • ühiskasutatavad prügikonteinerid (mitu füüsilist/juriidilist isikut panevad oma jäätmeid ühte konteinerisse).

Teenuse osutamise protsess (jäätmete kogumine)

 • Igapäevaste tööülesannete automaatne loomine (marsruudilehed);
 • Marsruudi planeerimise tööriist – plaanitud marsruute ja plaanitud prügimahte on võimalik vaadelda nii kaardi kui tabeli kujul, et oleks võimalik kavandada transpordi koormust ja segmenteerida klienti ruumiliselt;
 • Marsruudi optimeerimine – lühima marsruudi arvutamine kõikide külastatavate klientide vahel, sealhulgas prügila külastus, kui see on ülesande täitmiseks vajalik. Sealhulgas sellised olukorrad: 
  • sõiduk peab ühe marsruudi jooksul sõitma mitu korda prügilasse ja tagasi;
  • ühte marsruuti sõidavad mitu sõidukit – marsruut jagatakse automaatselt mitme sõiduki vahel;
  • mitu marsruuti liidetakse üheks ja määratakse ühele või mitmele sõidukile;
  • marsruudi ümberarvutamine ülesande täitmise ajal (nt auto läheb rikki, maksimaalne maht juba kogutud ja tuleb prügilasse sõita, jäätmemaht võimaldab veel täiendavat jäätmete kogumist jne);
  • erinevad algoritmid prügiveo marsruutide optimeerimiseks ja kohandamiseks;
  • Süsteemi on võimalik täiendada spetsiaalselt kohandatud algoritmidega, mis arvestavad täiendavate parameetritega. Näiteks saabumisajad, teed, mida ei saa kindlal kellaajal kasutada jne.
 • Marsruudilehe täitmine elektrooniliselt tahvelarvutis
  • kaardil saab „virtuaalselt“ mööda marsruuti navigeerida;
  • kogumise ajal on võimalik teha foto, et oleks tõend kogutud jäätmekogusest;
  • integreeritud Google'i või Waze'i navigeerimisrakendusega, et navigeerida teie praegusest asukohast järgmise kliendi juurde;
 • operaator saab kontoris jälgida sõidukite asukohti ning marsruudi läbimise ulatust;
 • Tööülesannete väljatrükk (kui mitte kasutada tahvelarvutit).

Arved klientidele osutatud teenuste eest

 • Automaatne arvete esitamine teenuse eest (äraviidud prügikonteinerid, lisateenused jms)
 • Üks arve kõikide klientide aadresside kohta;
 • Arve üksikasjaliku aruandega iga kliendi aadressi kohta;
 • Paindliku makse printsiip – erinevad võimalused:
  • ettemaks/järelmaks;
  • kuu, kvartal, poolaasta, aasta;
  • Võlgade sissenõudmise korraldamine (võlgnike nimekiri, meilide saatmine, lepingu staatuse muutmine jne). Võlgnike automaatne importimine raamatupidamissüsteemist;
  • Viiviste automaatne arvutamine;
  • Elektrooniline arveldamine (e-posti teel);
  • Arveldamine e-posti teel allhankefirmade kaudu (näiteks Lätis koostöös postiteenuse osutajaga Itella/Fitek);
  • Pangamakse FiDAViSta-formaadis või automaatne igapäevase tehingu import pangasüsteemist, kliendi jooksevkonto arvutamine ATAPS-süsteemis;
  • Osutatud teenuste eksport raamatupidamissüsteemi. Siiani on ATAPS juba integreeritud järgmiste Läti raamatupidamissüsteemidega:
   • Tildes Jumis;
   • HansaWorld;
   • Horizon;
   • Grins;
   • Logs.

  Suhtlus kliendiga – teabe edastamine

  • Klienditeeninduse osutamise kalendri saatmine e-posti aadressile;
  • Klientide teavitamine sõnumi (SMS) või e-kirja teel konkreetsest marsruudist juhul, kui marsruut katkestatakse või lükatakse edasi;
  • Võimalus otsida kliente erinevate parameetrite järgi (piirkond, klienditüüp, aadress, geograafiline asukoht jne) ja saata valitud grupile meil või sõnum (SMS).

  Aruanded – erinevad aruanded osutatud teenuste kohta, jäätmemahud erinevates ristlõigetes 

  • Osutatud teenuste ajalugu kalendri kujul;
  • Perioodil osutatud teenuste kogusumma;
  • Võlgade aruanne;
  • Igal kliendikaardil – aruanne osutatud teenuste kohta;
  • Aruannete eksport Excelisse;
  • Kvaliteedikontroll (millal/kus/kui kaua töötaja kusagil on olnud);
  • Konteinerite laoseisu aruanded;
  • Sõiduki konfiguratsioon – maht/mass/juht – vajalik marsruudi optimeerimiseks ja tahvelarvuti ülesannete määramiseks;
  • ja muud*

  *ATAPS-süsteemi saab kohandada ja täiendada lisaaruannetega. 

  Integreerimine teiste süsteemidega

  ATAPS-süsteemi saab integreerida teiste süsteemidega, näiteks:

  • RFID - konteinerite magnetilised kiibistamis-/loendussüsteemid – lisaseadmed konteinerite loendamiseks ja teenindamiseks;
  • Jäätmekaalumissüsteemid;
  • Parkla GPS-jälgimissüsteemid;
  • Arveldussüsteemid, mis pakuvad vöötkoodi trükki arvele võimalusega neid erinevates kohtades maksta (sealhulgas supermarketites);
  • Veebipõhised süsteemid (näiteks ettevõtte koduleht), kus saate luua sektsiooni andmete saatmiseks ATAPS-süsteemile (näiteks täiendava jäätmeveo taotlemine);
  • Andmete eksportimine ATAPSist teise süsteemi Exceli, CSV-, XML- ja teistes formaatides – ekspordiprotsesse kohandatakse vastavalt vajadusele.