ATAPS sistēmas iespējas un pieejamā funkcionalitāte

Klientu datubāze ar plašām meklēšanas iespējām

 • ATAPS LīgumiVienmēr ērti pieejama un atrodama visa informācija par katru klientu, kas dod iespēju operatīvi atbildēt uz klientu jautājumiem un risināt problēmsituācijas (piemēram, informācija par līgumu, parādi, izvešanas kalendārs, atrašanās vieta u.c.).
 • Klienta vēlmju apstrāde, kas ļauj jebkuram uzņēmuma speciālistam fiksēt klienta vēlmes un risināt tās rindas kārtībā, jebkurā mirklī iegūstot visu nepieciešamo informāciju par klientu. Piemēram, pa tālruni pieņemt atkritumu izvešanas pieteikumu un to uzreiz ievietot nākamās dienas izvešanas maršrutā u.c.
 • Līgumu automātiska formēšana un izdruka (sistēma nodrošina dažādas pielāgojamas līgumu formas, piemēram, fiziska persona, juridiska persona, namu apsaimniekotājs u.c.).
 • Pakalpojumu sniegšanas kalendārs ar tādām iespējām, kā nodrošināt klientam pielāgotu pakalpojumu sniegšanas grafiku ar dažādu regularitāti arī pēc sezonas, piemēram:
  • katru mēnesi, katru nedēļu, katru dienu;
  • katru mēnesi otrajā trešdienā;
  • katru otro nedēļu, Katru trešo nedēļu utt.;
  • maijā, jūnijā, jūlijā - katru 3. nedēļu trešdien; decembrī, janvārī, februārī - katru 2. nedēļu otrdien;
  • u.c.
 • Elastīgas apmaksas grafika iespējas:
  • priekšapmaksa/ pēcapmaksa;
  • dažādi apmaksas periodi: mēnesis, kvartāls, pusgads, gads.
 • Dažādu klientu apkalpošanas iespējas ar atbilstoši pielāgotu sistēmas funkcionalitāti:
  • fiziskas personas;
  • juridiskas personas;
  • namu apsaimniekotāji;
  • dalītie atkritumu laukumi (viens atkritumu laukums pieder vairākām fiziskām un/vai juridiskām personām);
  • dalītie atkritumu konteineri (vienā konteinerī atkritumus izvieto vairākas fiziskas/ juridiskas personas).

Pakalpojumu sniegšanas process (atkritumu savākšana)

 • Automātiska ikdienas darba uzdevumu (maršruta lapu) veidošana ;
 • Maršrutu plānošanas rīks - ir iespējams gan kartogrāfiski, gan tabulārā formā aplūkot plānotos maršrutus, plānotos atkritumu apjomus kalendārā griezumā, lai varētu plānot autotransporta noslodzi un segmentēt klientus ģeogrāfiski;
 • Maršruta optimizācija - īsākā ceļa aprēķināšana starp visiem apmeklējamajiem klientiem, ieskaitot poligona apmeklējumu, ja tas nepieciešams, izpildot darba uzdevumu. Tai skaitā šādas situācijas: 
  • viena maršruta ietvaros transportlīdzeklim ir jādodas vairākas reizes uz poligonu un jāatgriežas maršrutā;
  • vienu maršrutu izpilda vairāki transporta līdzekļi - maršruts tiek automātiski sadalīts vairākiem transporta līdzekļiem;
  • vairāki maršruti tiek sapludināti vienā un nodoti vienam vai vairākiem transporta līdzekļiem;
  • maršruta pārrēķināšana darba uzdevuma izpildes laikā (piemēram auto salūst, maksimālais atkritumu apjoms jau savākts un jādodas uz izgāztuvi, atkritumu apjoms vēl atļauj savākt papildu atkritumus u.c. situācijās);
  • atsevišķi pielāgots optimizācijas algoritms būvgružu izvešanas maršrutiem (būvgružu konteineru pārvietošana/iztukšošana/nogāde klientam/nogāde uz bāzi);
  • Iespējams sistēmu papildināt ar speciāli pielāgotiem algoritmiem, kas ņem vērā papildu parametrus. Piemēram, ierašanās laiku, ceļus, pa kuriem konkrēta laikā nevar braukt u.c.
 • Maršruta lapas aizpildīšana elektroniski uz planšetdatora
  • iespējams pārvietoties pa maršrutu "virtuāli" uz kartes;
  • iespējams uzņemt foto atkritumu savākšanas brīdī kā pierādījumu par savācamo atkritumu apjomu;
  • integrēts ar Google vai Waze navigācijas aplikāciju, lai dotos pie nākamā klienta no esošās atrašanās vietas;
 • Operators birojā var sekot līdzi, kurā punktā un kurš transporta līdzeklis atrodas, kā arī cik tālu maršruts ir izpildīts;
 • Darba uzdevumu izdruka (ja netiek lietots planšetdators).

Rēķini klientiem par sniegtajiem pakalpojumiem

 • Automātiska rēķinu izveidošana par sniegto pakalpojumu periodu (izvestajiem atkritumu konteineriem, papildu pakalpojumiem u.c.)
 • Viens rēķins par visām klienta adresēm;
 • Rēķinā detalizēta atskaite par katru klienta adresi;
 • Elastīgs apmaksas princips - dažādas iespējas:
  • priekšapmaksa/ pēcapmaksa;
  • mēnesis, kvartāls, pusgads, gads;
  • Parādu piedziņas organizēšana (parādnieku saraksts, e-pastu sūtīšana, līguma statusa maiņa u.c.). Automātisks parādnieku imports no grāmatvedības sistēmas;
  • Automātisks soda naudas aprēķins par kavētajiem maksājumiem;
  • Rēķinu izsūtīšana elektroniski (pa e-pastu);
  • Rēķinu izsūtīšana pa pastu, izmantojot ārpakalpojumu uzņēmumus (piemēram, Latvijā sadarbībā ar Itella/Fitek pasta pakalpojumu uzņēmumu);
  • Bankas maksājumu Fida Vista formātā vai automātisks ikdienas transakcijas imports no bankas sistēmas, klienta tekošās bilances uzturēšana ATAPS sistēmā;
  • Sniegto pakalpojumu eksports uz grāmatvedības sistēmu. Līdz šim ieviesta jau integrācija ar šādām grāmatvedības sistēmām Latvijā:
   • Tildes Jumis;
   • HansaWorld;
   • Horizon;
   • Grins;
   • Logs.

  Komunikācija ar klientu - informācijas nogādāšana

  • Klienta pakalpojumu sniegšanas kalendāra nosūtīšana uz e-pastu;
  • Noteikta maršruta klientu apziņošana ar īsziņu (SMS) vai e-pastu gadījumos, ja maršruta izpilde tiek atlikta vai pārcelta uz citu dienu;
  • Iespēja klientus meklēt pēc dažādiem parametriem (rajons, klienta tips, adrese, ģeolokācija u.c.) un sūtīt epastu vai īsziņu (SMS) atlasītajai grupai.

  Atskaites - dažādi pārskati par sniegtajiem pakalpojumiem, atkritumu apjomiem dažādos šķērsgriezumos 

  • Sniegto pakalpojumu vēsture kalendāra formā;
  • Sniegto pakalpojumu kopsumma par periodu;
  • Parādu atskaite;
  • Katra klienta kartītē – sniegto pakalpojumu atskaite;
  • Atskaišu eksports uz Excel;
  • Kvalitātes kontrole (laiks, kad/ kur/ cik ilgi darbinieks bijis);
  • Konteineru inventarizācijas atskaites;
  • Transporta līdzekļu konfigurācija - apjoms/ masa/ šoferis - nepieciešams maršrutu optimizācijai un planšetdatoru darba uzdevumu konfigurācijai;
  • u.c.*

  *ATAPS sistēma ir pielāgojama un papildināma ar papildu atskaitēm. 

  Integrācija ar citām sistēmām

  ATAPS sistēmu ir iespējams integrēt ar citām sistēmām, tādām kā:

  • RFID - Konteineru magnētiskās čipošanas/ uzskaites sistēmas - papildu iekārtas konteineru uzskaites un apkalpošanas nodrošināšanai;
  • Atkritumu svēršanas sistēmas;
  • GPS autoparka izsekošanas sistēmas;
  • Rēķinu sistēmas, kas nodrošina uz rēķiniem drukātus svītrkodus ar iespēju tos apmaksāt dažādās vietās (tai skaitā lielveikalos);
  • Integrācija ar Creditreform parādu piedziņas procesu automatizācijai;
  • LR Kadastra Reģistru adrešu precizēšanai un koordināšu izgūšanai;
  • PMLP iedzīvotāju skaita daļēji automātiskai precizēšanai konteineru laukumu apkalpošanas nolūkos;
  • Web bāzētas sistēmas (piemēram uzņēmuma mājaslapa), kurā var izveidot sadaļu, paredzētu datu nosūtīšanai uz ATAPS sistēmu (piemēram, pieteikt papildu izvešanu);
  • Veikt datu eksportu no ATAPS uz citu sistēmu Excel, CSV, XML u.c. formātos - eksporta procesi tiek pielāgoti pēc vajadzības.