Uudised

2024. aastal alustame koostööd BNKS-iga

27.02.2024

2024. aasta veebruaris alustab Bauska Municipal Utilities tööd ATAPS-süsteemiga. Töö alustamise sujuvamaks muutmiseks imporditi süsteemi tuhandeid kliendiandmeid ning parandati andmete kvaliteeti impordiprotsessi käigus - klientide aadressid korraldati vastavalt Läti Vabariigi katastri- ja aadressiregistri andmetele, saadi kõigi aadresside koordinaadid, mis võimaldab olemasolevaid marsruute tõhusamalt üle vaadata ja tulevikus marsruute ümber planeerida, et neid efektiivsemaks muuta.

Alates 2019. aasta juulist pakub ATAPS-süsteem uut võimalust – marsruudi optimeerimist

09.08.2019

Läti georuumilise infotehnoloogia konverentsil 8. detsembril 2017 jagas SIA Clean R esindaja oma kogemusi IT-lahenduse kasutuselevõtust, mis aitas optimeerida prügiautode tööd. Optimeerimisprotsess kindlustab, et antud päeva kliendid, kelle juurde prügiautod sõidavad, jaotatakse marsruutide vahel ära nii, et iga prügiauto sõidab kõige lühemat/kiiremat teed pidi, mis säästab nii aega, kütust kui inimressurssi. See IT-lahendus aitab ettevõttel säästa umbes 7%.

SIA SAPIDUM investeerib ATAPS-süsteemi arendamisse

10.02.2017

SIA SAPIDUM teeb märkimisväärseid investeeringuid ATAPS-süsteemi arendamisse. Selle tulemusel ühildub ATAPS-süsteem kõige uuemate tehnoloogiaplatvormidega. ATAPSi infrastruktuur on üle viidud võimsamatesse serveritesse, muutes selle senisest vähemalt kaks korda kiiremaks. Muudetakse andmete varundamise poliitikat, mis võimaldab andmete taastamisel või serveriprobleemide puhul süsteemi võimalikult lühikese ajaga taastada. 

SIA SAPIDUM võtab SIA IDYNAMIC-ilt üle ATAPS-süsteemi hooldus-, levitamis- ja arendusõigused

09.11.2016

Ettevõtte SIA IDYNAMIC ümberstruktureerimise tulemusel luuakse uus ettevõte SIA SAPIDUM, mis tegeleb ATAPS-süsteemi hoolduse, arenduse ja müügiga. Meeskond, kes töötab ATAPS-süsteemiga alates selle loomisest, jääb samaks, ning SIA SAPIDUM pärib kõik kokku kogutud valdkonnateadmised.

ATAPS alustab tööd Rēzekne piirkonnas (Lätis)

10.01.2013

SIA ALAAS võtab ettevõttes kasutusele ATAPS-süsteemi ja seab hulga uusi nõudeid, mis tuleb ATAPS-süsteemis rakendada, et see suudaks tagada ettevõtte vajaduste jaoks sobiva funktsionaalsuse. ATAPS-süsteemi kasutuselevõtt Rēzekne piirkonnas on keeruline ülesanne ja selle lahendamise tulemusena saab ATAPS mitmed uued funktsioonid. Näiteks pangamaksete importimine FiDAViSta-formaadis, et ATAPSis oleks võimalik kuvada kliendi saldot.