Alates 2019. aasta juulist pakub ATAPS-süsteem uut võimalust – marsruudi optimeerimist

09.08.2019

Läti georuumilise infotehnoloogia konverentsil 8. detsembril 2017 jagas SIA Clean R esindaja oma kogemusi IT-lahenduse kasutuselevõtust, mis aitas optimeerida prügiautode tööd. Optimeerimisprotsess kindlustab, et antud päeva kliendid, kelle juurde prügiautod sõidavad, jaotatakse marsruutide vahel ära nii, et iga prügiauto sõidab kõige lühemat/kiiremat teed pidi, mis säästab nii aega, kütust kui inimressurssi. See IT-lahendus aitab ettevõttel säästa umbes 7%.

Arvestades selliste IT-lahenduste aktuaalsusega, otsustati arendada IT-tööstuse suunda, mis lahendaks ülaltoodud algoritmilisi probleeme ehk optimeeriks tööga seotud ressursside kasutamist. Selle tulemusel värvati 2018. aastal kompetentsed spetsialistid ja hakati lahendust arendama. 

Selle aasta juulis alustas ATAPS lahenduse testimist Rēzekne piirkonnas koostöös SIA ALAAS-iga. Kuid juba septembris on plaanis koostöös SIA Vidusdaugavas SPAAO-ga alustada lahenduse testimist Jēkabpilsi piirkonnas.

Lisateavet marsruudi optimeerimise võimaluste kohta võite lugeda sektsioonist "ATAPSi võimalused".

Shortest route