ATAPS sistemos galimybės ir esamos funkcijos

Klientų duomenų bazė su didelėmis paieškos galimybėmis

 • ATAPS SutartysVisa informacija apie kiekvieną klientą visada yra lengvai prieinama ir randama, o tai leidžia greitai atsakyti į klientų klausimus ir išspręsti problemines situacijas (pavyzdžiui, informacija apie sutartį, skolas, išvežimo kalendorius, buvimo vieta ir kt.).
 • Kliento užklausų apdorojimas, kuris bet kuriam įmonės specialistui leidžia užfiksuoti klientų užklausas ir jas išspręsti eilės tvarka, bet kurią akimirką gauti visą reikalingą informaciją apie klientą. Pavyzdžiui, telefonu priimti prašymą išvežti atliekas ir nedelsiant jį įdėti į kitos dienos atliekų išvežimo maršrutą ir kt.
 • Automatinis sutarčių sudarymas ir spausdinimas (sistema užtikrina įvairiai pritaikomas sutarčių formas, pavyzdžiui, fizinis asmuo, juridinis asmuo, namo valdytojas ir kt.).
 • Paslaugų teikimo kalendorius su tokiomis galimybėmis kaip klientui pritaikytas paslaugų teikimo tvarkaraštis, kurio reguliarumas gali kisti ir atsižvelgiant į sezoną, pavyzdžiui:
  • kiekvieną mėnesį, kiekvieną savaitę, kiekvieną dieną;
  • kiekvieno mėnesio antrą trečiadienį;
  • kas antrą savaitę, kas trečią savaitę ir t. t.;
  • gegužę, birželį, liepą – kas trečią savaitę trečiadieniais; gruodį, sausį, vasarį – kas antrą savaitę antradieniais
  • ir kt.
 • Lanksčios mokėjimo grafiko parinktys:
  • išankstinis / vėlesnis apmokėjimas;
  • įvairūs mokėjimo laikotarpiai: mėnuo, ketvirtis, pusmetis, metai.
 • Įvairios klientų aptarnavimo parinktys su pritaikytomis sistemos funkcijomis:
  • fiziniai asmenys;
  • juridiniai asmenys;
  • namų valdytojai;
  • bendro naudojimo atliekų plotai (vienas atliekų plotas priklauso keliems fiziniams ir (ar) juridiniams asmenims);
  • bendro naudojimo atliekų konteineriai (į vieną konteinerį atliekas meta keli fiziniai ir (ar) juridiniai asmenys).

Paslaugų teikimo procesas (atliekų surinkimas)

 • Automatinis kasdienio darbo užduočių (maršruto lapų) sudarymas;
 • Maršrutų planavimo įrankis – galima ir kartografine, ir lenteline forma peržiūrėti planuojamus maršrutus, planuojamus atliekų kiekius pagal kalendorių, kad būtų galima planuoti apkrovas ir suskirstyti klientus geografiškai;
 • Maršruto optimizavimas – trumpiausio maršruto tarp visų lankytinų klientų apskaičiavimas, įskaitant apsilankymą sąvartyne, kai to reikia užduočiai atlikti. Tai apima šias situacijas: 
  • viena transporto priemonė kelis kartus turi važiuoti į sąvartyną ir grįžti tuo pačiu maršrutu;
  • kelios transporto priemonės važiuoja tuo pačiu maršrutu – maršrutas automatiškai padalijamas kelioms transporto priemonėms;
  • keli maršrutai sujungiami į vieną ir perduodami vienai ar kelioms transporto priemonėms;
  • maršruto perskaičiavimas atliekant darbo užduotis (pavyzdžiui, automobilis sugenda, maksimalus atliekų kiekis jau surinktas ir reikia važiuoti į sąvartyną, atliekų kiekis dar leidžia surinkti papildomas atliekas ir kt. situacijose);
  • atskirą pasirinktinį optimizavimo algoritmą statybos atliekų maršrutams (judančių/ištuštinti/gabenti konteinerius į užsakovo/pristatymo konteinerius į bazę);
  • galima sistemą papildyti specialiai pritaikytais algoritmais, atsižvelgiant į papildomus parametrus. Pavyzdžiui, atvykimo laiką, kelius, kuriais negalima važiuoti tam tikru laiku ir kt.
 • Maršruto lapo pildymas elektroniniu būdu arba planšetiniame kompiuteryje
  • maršrutu galima judėti „virtualiai“ žemėlapyje;
  • surinktas atliekas galima nufotografuoti kaip įrodymą apie surinktų atliekų kiekį;
  • integruota su Google arba Waze navigacijos programa, kad būtų galima vykti pas kitą klientą iš dabartinės buvimo vietos;
 • Operatorius biure gali sekti, kuriame punkte ir kuri transporto priemonė yra bei kiek maršrutas jau įvykdytas;
 • Darbo užduočių spausdintinė forma (jei nesinaudojama planšetiniu kompiuteriu).

Sąskaitos klientams už suteiktas paslaugas

 • Automatinis sąskaitų išrašymas už laikotarpį, kai buvo teikiamos paslaugos (už išvežamų atliekų konteinerius, papildomas paslaugas ir kt.)
 • Viena sąskaita už visus kliento adresus;
 • Išsami sąskaitos ataskaita už kiekvieną kliento adresą;
 • Lankstus apmokėjimo principas – įvairios galimybės:
  • išankstinis / vėlesnis apmokėjimas;
  • mėnuo, ketvirtis, pusmetis, metai;
  • Skolų išieškojimo organizavimas (skolininkų sąrašas, el. laiškų siuntimas, sutarties statuso keitimas ir kt.). Automatinimas skolininkų importavimas iš apskaitos sistemos;
  • Automatinis baudos už pavėluotus mokėjimus apskaičiavimas;
  • Sąskaitų siuntimas elektroniniu būdu (el. paštu);
  • Sąskaitų siuntimas paštu per užsakomųjų paslaugų įmones (pavyzdžiui, Latvijoje bendradarbiaujant su pašto paslaugų įmone „Itella/Fitek“);
  • Banko mokėjimas „Fida Vista“ formatu arba automatinis kasdienių operacijų importas iš banko sistemos, kliento einamojo balanso palaikymas ATAPS sistemoje;
  • Suteiktų paslaugų eksportas į apskaitos sistemą. Iki šiol buvo įgyvendinta integracija su šiomis Latvijos apskaitos sistemomis:
   • „Tildes Jumis“;
   • „HansaWorld“;
   • „Horizon“;
   • „Grins“;
   • „Logs“.

  Komunikacija su klientu – informacijos pateikimas

  • Kliento paslaugų teikimo kalendoriaus siuntimas el. paštu;
  • Pranešimas klientams dėl tam tikro maršruto trumpąja žinute (SMS) arba el. paštu tais atvejais, jei maršruto vykdymas atidėtas arba perkeltas į kitą dieną;
  • Galimybė ieškoti klientų pagal tam tikrus parametrus (rajonas, kliento tipas, adresas, geografinė vieta ir kt.) ir išsiųsti pasirinktai grupei el. laišką arba trumpąją žinutę (SMS).

  Ataskaitos – įvairios ataskaitos apie suteiktas paslaugas, atliekų kiekį įvairiuose skerspjūviuose. 

  • Suteiktų paslaugų istorija kalendoriaus formoje;
  • Bendra per laikotarpį suteiktų paslaugų suma;
  • Ataskaita apie skolas;
  • Kiekvieno kliento kortelėje – ataskaita apie suteiktas paslaugas;
  • Ataskaitų eksportas į Excel;
  • Kokybės kontrolė (laikas, kada / kur / kiek laiko darbuotojas buvo);
  • Konteinerių inventorizacijos ataskaitos;
  • Transporto priemonių konfigūracija – apimtis / masė / vairuotojas – būtinas maršrutui optimizuoti ir planšetiniame kompiuteryje atliekamoms darbo užduotims konfigūruoti;
  • ir kt.*

  *ATAPS sistemą galima pritaikyti ir ją galima papildyti papildomomis ataskaitomis. 

  Integracija su kitomis sistemomis

  ATAPS sistemą galima integruoti su kitomis sistemomis, tokiomis kaip:

  • RFID - konteinerių magnetinės „čipavimo“ / apskaitos sistemos – papildoma įranga konteinerių apskaitai ir aptarnavimui užtikrinti;
  • Atliekų svėrimo sistemos;
  • GPS transporto parko stebėjimo sistemos;
  • Sąskaitų sistemas, su ant sąskaitų išspausdintais brūkšniniais kodais, suteikiančiais galimybę jas apmokėti įvairiose vietose (įskaitant prekybos centrus);
  • Web bazinės sistemos (pavyzdžiui, įmonės interneto svetainė), kuriose galima sukurti skyrių duomenims siųsti į ATAPS sistemą (pavyzdžiui, užregistruoti papildomą atliekų išvežimą);
  • Atlikti duomenų eksportą iš ATAPS į kitą sistemą Excel, CSV, XML ir kt. formatais – eksporto procesai pritaikomi pagal poreikį.