2024 gadā uzsākam sadarbību ar BNKS

27.02.2024

2024 gada februārī Bauskas Novada komunālserviss uzsāk darbošanos ar ATAPS sistēmu. Lai darba uzsākšana būtu raitāka, sistēmā tika importēti daudzi tūkstoši klientu datu un datu kvalitāte importa procesā tika uzlabota - tika sakārtotas klientu dreses atbilstoši Latvijas Republikas Kadastra Reģistra un Adrešu Reģistra datiem, izgūtas visu adrešu koordinātes, kas ļauj efektīvāk pārskatīt esošos maršrutus un veikt nākotnē maršrutu pārplānošanu, lai padarītu tos efektīvākus.

BNKS