Aktualitātes

2024 gadā uzsākam sadarbību ar BNKS

27.02.2024

2024 gada februārī Bauskas Novada komunālserviss uzsāk darbošanos ar ATAPS sistēmu. Lai darba uzsākšana būtu raitāka, sistēmā tika importēti daudzi tūkstoši klientu datu un datu kvalitāte importa procesā tika uzlabota - tika sakārtotas klientu dreses atbilstoši Latvijas Republikas Kadastra Reģistra un Adrešu Reģistra datiem, izgūtas visu adrešu koordinātes, kas ļauj efektīvāk pārskatīt esošos maršrutus un veikt nākotnē maršrutu pārplānošanu, lai padarītu tos efektīvākus.

Sākot ar 2019. gada jūliju ATAPS sistēmā pieejama jauna iespēja - maršrutu optimizēšana

09.08.2019

Latvijas Ģeotelpisko Informācijas Tehnoloģiju konferencē, kas norisinājās 2017. gada 8. decembrī, SIA "Clean R" pārstāvis dalījās pieredzē, kā uzņēmumā tika ieviests informācijas tehnoloģiju (IT) risinājums, kas nodrošina atkritumu izvedēju darba uzdevumu optimizēšanu.

SIA SAPIDUM veic investīcijas ATAPS sistēmas attīstībā

10.02.2017

SIA SAPIDUM veic svarīgas investīcijas ATAPS sistēmas attīstībā. Rezultātā ATAPS sistēma ir salāgojama ar jaunākām tehnoloģiju platformām. ATAPS infrastruktūra ir pārcelta uz jaudīgākiem serveriem, kas nodrošina tās darbību vismaz divas reizes ātrāku, kā līdz šim. Tiek nomainīta datu rezerves kopiju veidošanas politika, kas datu sabojāšanas vai serveru problēmu gadījumā padara iespējamu sistēmas darbības atjaunošanu maksimāli īsā laikā. 

SIA SAPIDUM pārņem no SIA IDYNAMIC ATAPS sistēmas uzturēšanas, izplatīšanas un attīstības tiesības

09.11.2016

Uzņēmuma SIA IDYNAMIC restrukturizācijas rezultātā tiek dibināts jauns uzņēmums - SIA SAPIDUM, kas turpmāk nodrošinās sistēmas ATAPS uzturēšanu, attīstību un pārdošanu. Komanda, kas nodarbojās ar ATAPS sistēmu no pašiem pirmsākumiem, joprojām paliek nemainīga un SIA SAPIDUM manto visu iepriekš uzkrāto kompetenci nozarē.

ATAPS uzsāk darbu Rēzeknes novadā

10.01.2013

SIA ALAAS lemj par labu ATAPS sistēmas ieviešanai uzņēmumā un izvirza virkni jaunu prasību, kuras ir jāievieš ATAPS sistēmā, lai tā nodrošinātu uzņēmuma darbības specifikai nepieciešamo funkcionalitāti. ATAPS sistēmas ieviešana Rēzeknes novadā ir izaicinošs darbs, un rezultātā ATAPS iegūst virkni jaunu iespēju. Piemēram, bankas maksājumu imports FidaVista formātā, lai nodrošinātu aktuālu klienta bilanci ATAPS sistēmā.