Sākot ar 2019. gada jūliju ATAPS sistēmā pieejama jauna iespēja - maršrutu optimizēšana

09.08.2019

Latvijas Ģeotelpisko Informācijas Tehnoloģiju konferencē, kas norisinājās 2017. gada 8. decembrī, SIA "Clean R" pārstāvis dalījās pieredzē, kā uzņēmumā tika ieviests informācijas tehnoloģiju (IT) risinājums, kas nodrošina atkritumu izvedēju darba uzdevumu optimizēšanu. Optimizēšanas process nodrošina, ka tekošās dienas klienti, pie kuriem dodas atkritumu izvedēji, tiek sadalīti pa maršrutiem tā, lai katra atkritumu izvešanas automašīna apbrauc konkrētu klientu maršrutu pa iespējami īsāko/ ātrāko ceļu, kas rezultātā ietaupa gan laiku, gan degvielu, gan cilvēkresursus. Šāds IT risinājums uzņēmumam nesis aptuveni 7% ekonomiju.

Ņemot vērā šāda IT risinājuma aktualitāti, tika pieņemts lēmums apgūt IT industrijas virzienu, kas risina iepriekš uzskaitītas algoritmiskas problēmas jeb optimizē darbu izpildē iesaistītos resursus. Rezultātā 2018 gadā tika nokomplektēta zinošu cilvēku komanda un uzsākts darbs pie risinājuma izstrādes. 

Šī gada jūlijā ATAPS uzsāka risinājuma testēšanu Rēzeknes reģionā sadarbībā ar SIA ALAAS. Bet jau septembrī plānots uzsākt risinājuma testēšanu Jēkabpils reģionā sadarbībā ar SIA „Vidusdaugavas SPAAO”

Vairāk par pieejamām iespējām maršrutu optimizācijas jomā lasiet sadaļā "ATAPS iespējas".

Shortest route