SIA SAPIDUM veic investīcijas ATAPS sistēmas attīstībā

10.02.2017

SIA SAPIDUM veic svarīgas investīcijas ATAPS sistēmas attīstībā. Rezultātā ATAPS sistēma ir salāgojama ar jaunākām tehnoloģiju platformām. ATAPS infrastruktūra ir pārcelta uz jaudīgākiem serveriem, kas nodrošina tās darbību vismaz divas reizes ātrāku, kā līdz šim. Tiek nomainīta datu rezerves kopiju veidošanas politika, kas datu sabojāšanas vai serveru problēmu gadījumā padara iespējamu sistēmas darbības atjaunošanu maksimāli īsā laikā. 

ATAPS